Estrada Rzeszowska

Rzeszów, ul. Jagiellońska 24

Wystawa oscylująca tematyką wokół natury rozumianej wieloznacznie. Z perspektywy szkolnej - artystki skupiają się na pracy z naturą, poprzez wnikliwą obserwację, przyjmując mimetyczną postawę wobec twórczości. Stąd wystawa składa się z pejzaży plenerowych, martwych natur i ...